• Vervoerregio Kortrijk

    Denk tot en met 15 februari mee over de toekomstvisie op de mobiliteit in de Vervoerregio Kortrijk.

    Denk met ons mee!

Al 44 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 61 stemmen

Bekijk alle ideeën

Jullie bijdragen

OP 2 OKTOBER 2020 WERD HET OPENBAAR VERVOERPLAN 2021 DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE VERVOERREGIORAAD KORTRIJK. HET KOMENDE JAAR KRIJGEN DE DETAILS HIERVAN VORM. ONDERTUSSEN WERKT DE REGIO AAN DE OPMAAK VAN EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN

Tijdens het proces willen we graag iedereen op de hoogte blijven houden en met de verschillende belanghebbenden werken aan de mobiliteit in de regio.

Vervoerregio Kortrijk

Aanpak