Jouw feedback maakt de vervoerregio Kortrijk nog beter!

Denk tot en met 15 februari mee na over de toekomstvisie op de mobiliteit in de Vervoerregio Kortrijk.

Jouw input wordt meegenomen in de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 2030 – 2050. Dat plan legt de toekomstige mobiliteitsvisie voor alle vervoersmiddelen (auto, fiets, trein, bus, deelsystemen, vrachtverkeer...) voor de hele Kortrijkse vervoerregio vast.

Iedereen kan deelnemen aan deze bevraging over het toekomstige mobiliteitsnetwerk van de vervoerregio Kortrijk. De input die we op deze manier verzamelen nemen we mee om toekomstscenario’s te maken voor de regio. Vandaag zoeken we zo breed mogelijke input om alle opties goed te kunnen onderzoeken. Op basis van deze input ontwikkelen we samen met alle partners een toekomstscenario dat aangeeft hoe we mobiliteit in de regio willen aanpakken. In een volgende fase vertalen we dit in een actieplan met concrete acties die vanuit de regio kunnen worden opgezet om het toekomstscenario te realiseren.

Kies hieronder het thema waar je met ons over wil nadenken:

  • mobiliteitsaanbod: jouw ideeën en wensen over het netwerk van openbaar vervoer, wegen  en fiets;
  • gedragsverandering: stel je je in plaats van één of meerdere van de personages en deel jouw ideeën om hen te stimuleren zich duurzaam te verplaatsen.

Selecteer een thema. Je kan steeds terugkomen om over alle thema's feedback en ideeën te geven.