Programma

4 februari 2020 in CC Het Spoor te Harelbeke

17.00 Onthaal

17.00 Markt 

Je krijgt zicht op waar we rond mobiliteit in onze regio op willen inzetten, op hoe we de aanpak zien om samen een actieplan op te bouwen en wat we bedoelen met basisbereikbaarheid.

17.45 Verwelkoming

Verwelkoming door Vincent Van Quickenborne, voorzitter vervoerregio Kortrijk
Toelichting door Tijs Naert, schepen van mobiliteit Harelbeke en ondervoorzitter vervoerregio Kortrijk
Toelichting rond aanpak en verloop van het mobiliteitsforum

18.40 Samen op weg in 3 routes

 • Vanuit goede praktijken grijpbare kansen formuleren

Voor de vervoerregio Kortrijk werden samen met de verschillende gemeenten vijf doelstellingen op vlak van mobiliteit geformuleerd. Tijdens vijf verschillende workshops illustreren we telkens één van deze doelstellingen aan de hand van een inspirerend voorbeeld uit de regio. We luisteren naar voorbeelden uit binnen- en buitenland die jullie zelf kennen en horen graag waarom jullie erin geloven.

Voor de inspirerende voorbeelden organiseren we een workshop rond volgende thema’s:

  1. Minder, kortere en snellere verplaatsingen
  2. Meer duurzame en actieve verplaatsingen (modal shift)
  3. Verkeersleefbare regio: veilig, gezond en aangenaam
  4. Voorzieningen bereikbaar op maat van elke doelgroep
  5. Stijgend aandeel goederenvervoer over spoor en water (logistieke modal shift)
 • Vanuit eigen ervaringen hete hangijzers detecteren en vertalen naar grijpbare kansen

Vanuit de eigen ervaring bekijken we hoe we ons verplaatsen naar het werk, naar school voor onze vrije tijd of om boodschappen te doen. We onderzoeken waarom we ons verplaatsen zoals we dat doen, en we gaan na wat we kunnen doen om de mobiliteitsdoelstellingen voor de regio te realiseren.

Voor het bekijken van de eigen ervaring organisaren we een workshop rond volgende thema’s:

  1. Thema woon/werk verplaatsingen
  2. Thema woon/school verplaatsingen
  3. Thema woon/vrije tijd verplaatsingen
  4. Thema woon/boodschappen verplaatsingen
 • Mobiliteit in de regio met nieuwe ogen onderzoeken
  1. Mobiliteit en ruimtelijke planning: onlosmakelijk verbonden
  2. Naar een nieuwe mobiliteit

19.40 Broodjespauze

20.10 Samen op weg in 3 routes

 • Vanuit goede praktijken grijpbare kansen formuleren
 • Vanuit eigen ervaringen hete hangijzers detecteren en vertalen naar grijpbare kansen
 • Mobiliteit in de regio met nieuwe ogen onderzoeken

21.10 Napraten bij een drankje