Kaart aanbod openbaar vervoer

De spoorvisie stelt zelf een treinverbinding om de 30 minuten naar Kortrijk voor. Voor lijn 69 (Poperinge-Kortrijk) is dit momenteel niet helemaal mogelijk, gezien het enkelspoor tussen Poperinge en Komen. Op korte termijn zou dit wel tussen Komen en Kortrijk gerealiseerd kunnen worden, door een extra uurverbinding in te zetten naast de huidige IC-relatie Poperinge-Antwerpen. Dit met een electrisch Desiro motorstel of een motorstel 41 waarvan er na de electrificatie van de lijn 15 (Hasselt-Mol) in 2022 stellen op overschot zullen zijn. Aansluitend hierbij dient zich momenteel een uitzonderlijk gelegenheidsdossier aan. Vanuit Komen zou men deze dienst kunnen verder trekken naar Rijsel met een renovatie van de recentelijke (en voorlopige) buitendienststelling van de TER spoorlijn Comines-Lille. (de vroegere lijn 68). Hiermee zouden de grensgemeenten Menen, Wervik (en Komen) die een zusterband hebben met Noord-Frankrijk, alsook Bissegem en Wevelgem (n totaal 106.000 inwoners!) een kwaliteitsvolle én snelle verbinding met Lille krijgen vanuit Kortrijk. Dit betekent zowel een economische als toeristische upgrade. Ook de Prefect van regio Nord-Pas de Calais is vragende partij voor een vernieuwing van deze lijn. De investeringen op Belgisch grondgebied zouden een heraanleg vergen van ... 1 km spoor!!! Wonder boven wonder ligt het in 1963 opgebroken tracé er nu nog bijna onaangeroerd bij. Een nieuwe spoorbrug over de heraangelegde Leie zou natuurlijk wel noodzakelijk zijn.

Naast bovengestelde zou een herdenking van de treinverbinding Antwerpen-Gent- Kortrijk/Lille overwogen dienen te worden. De splitsing van de trein in Kortrijk met een gedeelte naar Lille en een gedeelte naar Poperinge, brengt keer op keer problemen met zich mee van Franse reizigers die op het gedeelte naar Menen-Ieper-Poperinge zitten. De directe verbinding Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel mag best blijven. Maar zou de IC relatie Welkenraedt-Kortrijk niet beter doorgetrokken worden tot Poperinge? Dan krijgt de Westhoek met ook de stations Wervik, Menen, Wevelgem en Bissegem van de regio Kortrijk een rechtstreekse uurverbinding met Kortrijk, Gent, Brussel, Leuven en Luik. De duizenden jonge mensen die studeren in Kortrijk, Gent, Brussel en Leuven zouden, net als de pendelaars naar Brussel hier heel dankbaar voor zijn, en er zouden heel wat autoritten vanuit het westelijk deel van de regio naar het openbaar vervoer overgeheveld kunnen worden!
Reacties
  • Diederik D

    ongeveer 2 maanden geleden

    Een ander idee is om – eventueel samen met spoorlijn 68 – een stukje van spoorlijn 65, van Menen Station tot aan de grens met Frankrijk, opnieuw open te stellen (eveneens een traject in België van slechts 1 km!). Als dit dan samen met een stuk van de oude RFN 268 000 heraangelegd zou worden, zou men een vlotte verbinding Kortrijk-Menen-Tourcoing(-Rijsel?) met ook nog stops in Halluin (F) en Roncq (F) kunnen verkrijgen. Deze lijn zou dezelfde voorbeelden kunnen bieden als de herwaardering van spoorlijn 68: een vlotte verbinding van Kortrijk en de Leiestreek met Noord-Frankrijk (en Rijsel) en dat in verstedelijkt gebied. Op die manier zou er een snelle IC-verbinding (Antwerpen-)Kortrijk-Rijsel via Moeskroen zijn en ook een lokale stoptrein via Menen. Dit plan kan dus gecombineerd worden met een stoptrein uit Rijsel via Komen, die kan dan eventueel richting Ieper trekken. Niettemin zou dit idee wel beduidend meer (moeite) kosten, daar het ganse traject Menen-Tourcoing zo goed als volledig opnieuw aangelegd zou moeten worden (het spoor is op de meeste stukken opengebroken, maar ligt er verder wel ongeschonden bij). Een fietssnelweg Menen-Tourcoing op dit traject is eventueel een mooi alternatief, mocht een spoorverbinding niet aan de orde blijken. Er zijn dus heel wat mogelijkheden: een studie van deze kwestie kan zeker meer duidelijkheid geven over de beste optie.

  • Diederik D

    ongeveer 2 maanden geleden

    Een interessant idee, zeker wanneer deze nieuwe verbinding aanzien wordt als stoptrein! Dit zou immers kunnen helpen om de vrij lange reistijd per spoor tussen Ieper en Kortrijk door de vele tussenhaltes – een van de grootste ergernissen van reizigers op het traject! (zie: andere post) – aan te pakken: de kleinere stations zoals Wevelgem en Bissegem hebben immers niet meteen nood aan een lokale treinverbinding (de voorgestelde trein Kortrijk-Komen-Rijsel) én een IC-verbinding (de huidige trein Poperinge-Antwerpen). Mits vlotte overstapmogelijkheden in Kortrijk en Komen zouden reizigers snel en simpel kunnen overstappen van de gesuggereerde, plaatselijke trein op een binnenlandse verbinding of op de trein richting Poperinge (en omgekeerd). Op die manier zou de IC-verbinding Kortrijk-Poperinge niet langer moeten stoppen aan alle stations, wat de reistijd toch wat zou kunnen doen slinken. De lijn Welkenraedt-Kortrijk doortrekken tot Poperinge (en Antwerpen enkel naar Rijsel) lijkt me tot slot als student zeker de overweging waard.