Kaart aanbod wegen

Een autosnelweg op het traject van de huidige N58 kan de avondspits in de regio Wervik – Geluwe – Menen-West verlichten. De rotonde van de N58 en de N8 blijkt tijdens de avondspits immers steevast voor fileleed te zorgen: op weekdagen staat er dagelijks een file vanaf de A19-afrit "2a Wervik" tot aan de rotonde met de N8 (Menenstraat), wat toch een traject is van meer dan een kilometer. In extreme gevallen begint de rij aanschuivende wagens zelfs al op de (afrit van de) A19, wat een zeer gevaarlijke situatie is! Ook op de N8 Menen-Geluwe is het op die momenten zeer druk. Een rijweg van 2x2 rijstroken gescheiden door een berm met afrittencomplex (naar het Komense model van de N58) kan de drukte verzachten. Fietstunnels kunnen een veilige fietsverbinding tussen Geluwe en Menen verzekeren. (In welke mate deze transformatie van expresweg tot autosnelweg past in het internationale/regionale netwerk, daarover zal ik mij niet uitspreken: ik wil voornamelijk het lokale fileprobleem aankaarten.)

Via een ongelijkvloerse kruising met afrittencomplex zou niet alle verkeer meer via de N8-N58 rotonde moeten, maar kan het doorgaand verkeer gemakkelijk passeren via een brug of tunnel én blijft de vlotte toegang tot Geluwe en Menen-West gegarandeerd. Bovendien kan een carpoolparking in de nabijheid van deze afrit een meerwaarde bieden. Een afrittencomplex aan het rondpunt van de N58 met de N338 (Ringlaan) kan ook interessant zijn: het vrachtverkeer voor de industriezone Menen Grensland en de Wervikse industriegebieden kan zo gemakkelijk de N58 op/af. Een afrittencomplex aan het kruispunt N8-N58 is echter minder veilig voor fietsers dan de huidige situatie. Een fietsentunnel onder de N58 op het pad langs de Reutelbeek tussen de Lourdesstraat en de Komerenstraat kan de afrit vermijden en zo fietsers veilig omleiden. Een additionele fietsentunnel onder de N58 ter hoogte van de Koekuitstraat kan zelfs een extra fietsverbinding vormen tussen Geluwe en Menen/de Meense industriegebieden. Deze aanpak (autosnelweg met afritten t.h.v. rotondes + fietstunnels t.h.v. landelijke wegen) kan ook op het verdere traject van de N58 tot aan Waals grondgebied herhaald worden, al is het fileprobleem daar beduidend kleiner/afwezig. In ieder geval is dit voorstel zonder twijfel een ingrijpende verandering, waarbij uiteraard de ganse buurt moet betrokken worden, teneinde een optimale oplossing voor alle partijen te bewerkstelligen. Alternatieve oplossingen kunnen natuurlijk ook overwogen worden.