Verslag en presentatie

Mobiliteitsforum Vervoerregio Kortrijk

Op 4 februari 2020 organiseerde de vervoerregio in ‘Het Spoor’ te Harelbeke een groot mobiliteitsforum. Het doel hiervan was om zo veel mogelijk vertegenwoordigers van belangrijke betrokkenen uit verschillende steden en gemeenten de kans te geven om zich te informeren en mee te denken over de mobiliteit in hun regio. Het mee weten, mee denken en mee doen van iedereen is immers noodzakelijk voor de omslag naar een nieuwe mobiliteit. Tijdens deze avond hebben we ons laten inspireren en zijn we samen aan het werk gegaan. De vijf mobiliteitsdoelstellingen die door de dertien steden en gemeenten werden uitgewerkt voor de regio vormden het uitgangspunt voor de avond. 

We gaven een beeld van waarop we in onze regio willen inzetten m.b.t. mobiliteit, op hoe we de aanpak zien om samen een actieplan op te bouwen en wat we bedoelen met basisbereikbaarheid, en nieuwe mobiliteit. Na het beluisteren van goede praktijken uit de regio werden grijpbare kansen geformuleerd. Tegelijk werden eigen ervaringen rond hoe we ons verplaatsen naar het werk, naar school voor onze vrije tijd of om boodschappen te doen beschreven. Ze vormden de basis om te onderzoeken wat we kunnen doen om de mobiliteitsdoelstellingen voor de regio te realiseren. Tijdens een aantal korte presentaties werd de nieuwe kijk op mobiliteit toegelicht. 

Markt

Op de markt tijdens het forum kregen de aanwezigen zicht op waar we rond mobiliteit in onze regio op willen inzetten, op hoe we de aanpak zien om samen een actieplan op te bouwen en wat we bedoelen met nieuwe mobiliteit. Hier vind je de gebruikte posters en de aandachtspunten bij de doelstellingen.

Verwelkoming

De voorzitter en de ondervoorzitter, die gastgemeente was, heetten iedereen welkom:

Presentatie Vincent Van Quickenborne, voorzitter vervoerregio Kortrijk

“De urgentie”
Presentatie Tijs Naert, schepen van mobiliteit Harelbeke en ondervoorzitter vervoerregio Kortrijk

“De doelen”
Presentatie rond aanpak en verloop van het mobiliteitsforum

Samen op weg in 3 routes